Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΕ 26-2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΕ 26-2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Eπισκευή πολυμηχανήματος
RICOH SP204SFN
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1119/2017
ΑΔΑ Ω0ΣΣΟΡ1Π-Ψ2Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear