ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 26/14-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 26/14-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Αισθητήρα Οξυμέτρου (SPO2) σιλικόνης μήκους περίπου 1,2 m για τα
οξύμετρα VM2160 τμχ.5
Αριθμός Εντολής 26/14-03-2022
ΑΔΑ 6Κ9ΝΟΡ1Π-62Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2022 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear