ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 252 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 252

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΚΡΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΤΕΜ 4 (3 L ΚΑΙ 1 XL)
2. ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΤΕΜ. 4 (XL)
3. ΜΠΟΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΤΕΜ. 4
(NO 43, 44,45 KAI 48)
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-06-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 133/2020
ΑΔΑ 69Ι4ΟΡ1Π-ΦΩΩ
ΑΔΑΜ 20PROC006807966 2020-06-03
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear