ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός Εντολής 10ΥΓ/19-05-2021
ΑΔΑ 6ΝΤ3ΟΡ1Π-9ΡΡ
ΑΔΑΜ 21REQ008657400
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear