ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 25/14-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 25/14-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. Μάσκα χορήγησης O2 μη επαναεισπνοής, ενηλίκων τμχ.200
2. Μάσκα χορήγησης O2 μη επαναεισπνοής, παίδων τμχ.50
Αριθμός Εντολής 25/14-03-2022
ΑΔΑ ΨΝΨ0ΟΡ1Π-Ω0Η
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2022 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear