ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 24/2021 ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 24/2021 ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Φιάλες οξυγόνου χωριτηκότητας 2 λίτρων
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης 24/2021
ΑΔΑ 6Υ00ΟΡ1Π-ΥΟΘ
ΑΔΑΜ 21PROC008364287 2021-03-31
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear