Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΕ 23/2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΕ 23/2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επισκευή αυτόματου απινιδωτή τύπου ZOLL AED PLUS με S/N X04C029808
Ανήκει στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των ασθενοφόρων
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1118/2017
ΑΔΑ ΩΙΞΨΟΡ1Π-ΗΕ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear