ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ DPF MERCEDES SPRIDER 313 CDI
Αριθμός Εντολής 9T/27-01-2021
ΑΔΑ ΩΧΟΨΟΡ1Π-9ΝΖ
ΑΔΑΜ 21REQ008089131 2021-02-03
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear