ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 229 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 229

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ζώνη ακινητοποίησης Spencer φορείου
40 τεμ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5344/2017
ΑΔΑ 7ΞΓΤΟΡ1Π-Μ3Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear