ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 21ΗΛ/27-09-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 21ΗΛ/27-09-2022

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ
Αριθμός Εντολής 21ΗΛ/27-09-2022
ΑΔΑ ΨΦΗΩΟΡ1Π-ΖΑ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2022 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear