Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΕ 219 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΕ 219

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4712/2017
ΑΔΑ ΩΨ5ΘΟΡ1Π-Φ66
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-06-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear