ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΑΚΤΡΑ ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ
Αριθμός Εντολής 6Τ/08-01-2021
ΑΔΑ ΨΩ0ΩΟΡ1Π-0ΛΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear