ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 205 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 205

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4248/2017
ΑΔΑ 6ΚΖΓΟΡ1Π-2ΝΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear