ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 20/04-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 20/04-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR06-AA 1,5V τμχ.200
2. ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR03-AAA 1,5V τμχ.200
3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR14 1,5V τμχ.20
4. ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR20 1,5V τμχ.20
5. ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR 61 9V τμχ.10
6. ΜΠΑΤΑΡΙΑ CR2032 τμχ.80
7. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3V CR123A τμχ.300 (υπάρχουν προδιαγραφές)
Αριθμός Εντολής 20/04-03-2022
ΑΔΑ ΡΡΠ7ΟΡ1Π-4ΡΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear