ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 03Λ/2018
ΑΔΑ ΨΗ88ΟΡ1Π-5ΞΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2018 - Ωρα 12:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear