ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ποδιά Χειρουργική Ενισχυμένη
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-02-2021
Αριθμός Διακήρυξης 2/2021
ΑΔΑ 69Ξ4ΟΡ1Π-22Ο
ΑΔΑΜ 21PROC008164158 2021-02-19
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-02-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear