ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΜΟΛΑΩΝ 2)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ – ΜΟΛΑΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΜΟΛΑΩΝ 2)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ – ΜΟΛΑΩΝ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΜΟΛΑΩΝ 2)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ - ΜΟΛΑΩΝ
Αριθμός Εντολής 58-65/20-09-2019
ΑΔΑ Ω76ΥΟΡ1Π-ΛΩΙ
ΑΔΑΜ 19PROC005592554
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear