ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 45ΗΛ/16-10-2020
ΑΔΑ ΩΙΦΨΟΡ1Π-9ΔΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear