ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 18/28-02-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ-ADBLUE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 18/28-02-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ-ADBLUE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Διάλυμα ουρίας ADBLUE 10L τμχ.70
Αριθμός Εντολής 18/28-02-2023
ΑΔΑ 9Τ4ΝΟΡ1Π-ΝΗΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear