ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 179 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 179

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ Η/Υ ΤΕΜ.3
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-05-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 125/2020
ΑΔΑ ΩΦΟΤΟΡ1Π-2ΕΤ
ΑΔΑΜ 20PROC006784315 2020-05-29
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear