ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 176 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 176

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3812/2017
ΑΔΑ ΩΖΖ4ΟΡ1Π-8Γ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear