ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 171 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 171

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3810/2017
ΑΔΑ 7ΞΜΧΟΡ1Π-Κ4Λ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear