ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 170 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 170

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3809/2017
ΑΔΑ 65Ο9ΟΡ1Π-ΝΙ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear