ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 17/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 17/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Αλκαλικές μπαταρίες 1,5V, AA(LR6), τεμ. 1000
2. Αλκαλικές μπαταρίες 1,5V, AAΑ(LR3), τεμ. 600
3. Μπαταρίες CR123A , Li 3V, τεμ. 500
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης 17/2021
ΑΔΑ 6ΓΖ0ΟΡ1Π-Λ2Β
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear