ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 166 ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 166 ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Δελτίο Μεταφοράς Ασθενούς. Τριπλότυπο, καρμπονέ, αριθμημένο και η αρίθμηση να αρχίζει από 01 και να αποτελείται από 50 φύλλα, τεμ. 1.300
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 25/2019
ΑΔΑ 699ΦΟΡ1Π-Μ99
ΑΔΑΜ 19PROC005031511 2019-05-30
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-06-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear