ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 162 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 162

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΩΝ ΣΤΙΣ 2/5/17 ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3817/2017
ΑΔΑ 6Ω8ΜΟΡ1Π-ΛΟΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear