ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΩΝ BED TO BED
Αριθμός Εντολής 18YΓ/09-10-2020
ΑΔΑ Ψ9ΟΖΟΡ1Π-5Φ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear