ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 16/03-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 16/03-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. Πιεσόμετρο αναλογικό τμχ.30
2. Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα ενηλίκων τμχ.100
3. Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα παίδων τμχ.50
4. Ασκός ανάνηψης ενηλίκων με τα παρελκόμενά του τμχ.5
5. Αποθεματικός ασκός τμχ.10
6. Στιγμιαίος ξηρός πάγος τμχ.50
Αριθμός Εντολής 16/03-03-2022
ΑΔΑ ΩΔ6ΧΟΡ1Π-ΡΟΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2022 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear