ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 15/28-02-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 15/28-02-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ
DPF (ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ LOW SAPS) ΜΒ 229.51,VW 507.00 ΙΞΩΔΟΥΣ ΚΑΤΆ
SAE: 5W-30, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ή 5 ΛΙΤΡΩΝ 700 ΛΙΤΡΑ
2. G13 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ή 5 ΛΙΤΡΩΝ 300 ΛΙΤΡΑ
3. ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ML ή 1L 10 ΛΙΤΡΑ
Συνολική μειοδοσία
Αριθμός Εντολής 15/28-02-2023
ΑΔΑ Ψ5ΓΨΟΡ1Π-ΣΘΦ
ΑΔΑΜ 23PROC012235378
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear