ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 15/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 15/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ( ΝΕΚΡΟΣΑΚΟΙ)
TEM. 500
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης 15/2021
ΑΔΑ Ω58ΜΟΡ1Π-Τ6Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-03-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear