Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΕ 15-17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΕ 15-17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Σετ αερονάρθηκες άκρων
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 840/2017
ΑΔΑ Ω4ΠΑΟΡ1Π-ΝΨΚ
ΑΔΑΜ 17REQ005746824 2017-01-31
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-02-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear