ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 15/02-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 15/02-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. Προστατευτική ολόσωμη φόρμα τύπου TYVEK Νο XL τμχ.100
2. Προστατευτική ολόσωμη φόρμα τύπου TYVEK Νο 2XL τμχ.200
3. Προστατευτική ολόσωμη φόρμα τύπου TYVEK Νο 3XL τμχ.200
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ
( Να αναφέρονται τα γραμμάρια της κάθε φόρμας)
Αριθμός Εντολής 15/02-03-2022
ΑΔΑ 6ΛΕΓΟΡ1Π-2ΒΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2022 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear