ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ADBLUE ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES
Αριθμός Εντολής 64T/02-07-2020
ΑΔΑ ΩΘΧΝΟΡ1Π-ΚΒΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear