ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 14/01-03-2022 ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 14/01-03-2022 ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΒΑΛΒΙΔΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 14/01-03-2022
ΑΔΑ Ω8ΗΓΟΡ1Π-ΤΕΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2022 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear