Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΕ 130 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΕ 130

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά ασθενοφόρων οχημάτων
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3807/2017
ΑΔΑ 6Ε45ΟΡ1Π-ΑΗΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear