ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΟΧΕΙΟ ADBLUE ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
Αριθμός Εντολής 65Τ/03-07-2020
ΑΔΑ ΩΝ30ΟΡ1Π-6ΥΤ
ΑΔΑΜ 20PROC007221931
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear