ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 13/28-02-2023 ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 13/28-02-2023 ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ-
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 13/28-02-2023
ΑΔΑ 6ΤΠΓΟΡ1Π-ΘΜΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear