ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 13/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 13/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΚΛΗΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΕΜ. 500
2. ΣΚΛΗΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
ΤΕΜ. 500
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης 13/2021
ΑΔΑ Ω8ΘΩΟΡ1Π-7ΒΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-03-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear