ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPACK
ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPACK
Αριθμός Εντολής 9ΥΓ/18-08-2020
ΑΔΑ Ω5ΜΙΟΡ1Π-ΑΤΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear