ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 117/13-3-17 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 117/13-3-17 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή . ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣCITROEN JUMPER
ΕΡΓΟΣΤ ΚΩΔ: SD5H14- SD7H15 ΡΟΤΑΛΟΚ (ΤΕΜ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2535/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear