ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 116/13-3-17 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 116/13-3-17 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ CITROEN JUMPER
ΕΡΓΟΣΤ ΚΩΔ: 597060 (ΤΕΜ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2536/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear