ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 115/10-3-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 115/10-3-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΦΙΛΤΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ CITROEN ΕΡΓΟΣΤ ΚΩΔ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ AUTOCLIMA 60652019 (ΤΕΜ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2538/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear