ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ,ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ-ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ-ΦΩΣΦΟΡΟ
Αριθμός Εντολής 30Τ &31Τ/28-05-2020
ΑΔΑ Ω7ΠΖΟΡ1Π-ΣΡΙ,69ΜΞΟΡ1Π-ΧΚΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear