ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Δίκυκλη Μοτοσυκλέτα
Τεμ. 2
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-02-2021
Αριθμός Διακήρυξης 11/2021
ΑΔΑ 6ΔΨ6ΟΡ1Π-Υ44
ΑΔΑΜ 21PROC008186722 2021-02-24
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-03-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear