ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 109/7-9-17 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 109/7-9-17 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΚΟΛΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ Φ 16 (ΤΕΜ:5)


2.ΚΟΛΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ Φ 18 (ΤΕΜ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2344/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear