ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 104 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 104 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ VW T5 DIESEL
ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: WV1ZZZ7HZ9H082146 (Τεμ:2)

2. TZAMI AΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ VW T5 DIESEL
ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: WV1ZZZ7HZ9H082146 (τεμ:3)

3. TZAMI ΔΕΞΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ VW T5 DIESEL
ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: WV1ZZZ7HZ9H082146 (τεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2271/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear