ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 103 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 103 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΡΟΥΣΗΣ FIAT DUCATO DIESEL
ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 1313751080 (τεμ:4)
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2273/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear