Πρόσκληση ενδιαφέροντος 102/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος 102/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ORIGINAL EQUIPMENT – O.E. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΣΑΣΜΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FIAT DUCATO DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:71794077 ΤΕΜ. 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-11-2022
Αριθμός Διακήρυξης 102/2022
ΑΔΑ ΨΛΛ9ΟΡ1Π-ΨΗΗ
ΑΔΑΜ 22PROC011592422 2022-11-14
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-11-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear