ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 100/2-3-17 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 100/2-3-17 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ DUCATO DIESEL
ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: ΚΩΔΙΚΟΣ FIAT: 735422720 ΚΩΔΙΚΟΣ CITROEN: 8546Τ6
(Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2128/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear