ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
Αριθμός Εντολής 10Λ/24-02-2020
ΑΔΑ 60ΜΞΟΡ1Π-Τ9Υ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear